Objednajte si naše služby

Po vyplnení údajov a zaslaní potrebných podkladov Vás obratom kontaktujeme za účelom podrobnejšej bezplatnej konzultácie na základe, ktorej Vám ponúkneme nezáväznú cenovú ponuku za dodanie požadovanej služby.Pre vypracovanie energetického certifikátu sú potrebné nasledovné podklady:

  • Projektová dokumentácia skutočné vyhotovenie stavby architektonicko-stavebná časť:

- pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa, skladby obalových konštrukcií objektu (obvodovej steny, strechy, podláh) a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov - výrobkov a ich hrúbky - rozmery), špecifikácia otvorových konštrukcií - okná, dvere, garážové brány (typ výrobkov), špecifikácia zasklenia (súčiniteľ prechodu tepla "U")

  • Vykurovanie - projekt vykurovania a termoregulácie
  • Zdravotechnika - projekt zdravotechniky
  • Elektroinštalácia a vetranie - klimatizácia (pri certifikácii rodinných domov a bytových domov nie sú potrebné)
  • Špecifikácia iných zdrojov energie - napr. krb, solárne panely, a pod.

>>> v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať <<<

tel.: +421 910 714 047