Objednajte si naše služby

Po vyplnení údajov a zaslaní potrebných podkladov Vás obratom kontaktujeme za účelom podrobnejšej bezplatnej konzultácie na základe, ktorej Vám ponúkneme nezáväznú cenovú ponuku za dodanie požadovanej služby.Pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia sú potrebné nasledovné podklady: 

  • Projektová dokumentácia architektonicko-stavebná časť :

- pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa, skladby obalových konštrukcií objektu (obvodovej steny, strechy, podláh) a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov - výrobkov a ich hrúbky - rozmery), špecifikácia otvorových konštrukcií - okná, dvere, garážové brány (typ výrobkov), špecifikácia zasklenia (súčiniteľ prechodu tepla "U")

  • Vykurovanie - projekt vykurovania a termoregulácie
  • Zdravotechnika - projekt zdravotechniky
  • Elektroinštalácia a vetranie - klimatizácia (pri projektovom hodnotení rodinných domov a bytových domov nie sú potrebné)
  • Špecifikácia iných zdrojov energie - napr. krb, solárne panely, a pod.

>>> v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať <<<

tel.: +421 910 714 047