Energetický certifikát

pre rodinný dom / byt

Rodinný dom / byt do 200 m2

236 €

Rodinný dom / byt nad 200 m2

236 € + 15% za každých ďalších 50 m2 


Ceny uvedené v cenníku sú orientačné vztiahnuté na mernú jednotku "m2" podlahovej plochy bez DPH. Celková podlahová plocha pre potreby stanovenia cenovej ponuky sa určí odborným odhadom, a to ako vonkajší rozmer budovy (m2) vynásobený počtom vykurovaných podlaží.

Energetický certifikát

pre bytový dom

Bytový dom do 250 m2

od 250 €

Bytový dom do 500 m2

od 350 €

Bytový dom do 1000 m2

od 550 €

Bytový dom do 2000 m2

od 750 €

Bytový dom do 3500 m2

od 950 €

Bytový dom do 5000 m2

od 1150 €

Bytový dom nad 5000 m2

individuálne

Ceny uvedené v cenníku sú orientačné vztiahnuté na mernú jednotku "m2" podlahovej plochy bez DPH. Finálna cena pri bytových budovách bude určená až na základe konzultácie so zákazníkom a kontroly podkladov potrebných pre spracovanie energetického certifikátu. Následne bude zákazníkovi ponúknutá individuálne spracovaná cena za vypracovanie energetického certifikátu stanovená podľa rozsahu a zložitosti posudzovaného objektu.

Energetický certifikát

pre inú kategóriu budovy

Budova do 250 m2

od 450 €

Budova do 500 m2

od 650 €

Budova do 1000 m2

od 850 €

Budova do 2500 m2

od 1150 €

Budova do 5000 m2

od 1450 €

Budova do 7500 m2

od 1750 €

Budova nad 7500 m2

individuálne

Ceny uvedené v cenníku sú orientačné vztiahnuté na mernú jednotku "m2" podlahovej plochy bez DPH. Finálna cena pre inú kategóriu budov bude určená až na základe konzultácie so zákazníkom a kontroly podkladov potrebných pre spracovanie energetického certifikátu. Následne bude zákazníkovi ponúknutá individuálne spracovaná cena za vypracovanie energetického certifikátu stanovená podľa rozsahu a zložitosti posudzovaného objektu.