Energetický audit budovy

Budova do 500 m2

od 1700 €

Budova do 1000 m2

od 2700 €

Budova do 2000 m2

od 4200 €

Budova do 5000 m2

od 6800 €

Budova do 10000 m2

od 8800 €

Budova nad 10000 m2

individuálne

Ceny uvedené v cenníku sú orientačné vztiahnuté na mernú jednotku "m2" podlahovej plochy bez DPH. Finálna cena bude určená až na základe obhliadky objektu, konzultácie so zákazníkom a kontroly podkladov potrebných pre spracovanie energetického auditu. Následne bude zákazníkovi ponúknutá individuálne spracovaná cena za vypracovanie energetického auditu stanovená podľa rozsahu a zložitosti posudzovaného objektu.